Βασική παρακολούθηση απλοποιημένη με βασικό ανιχνευτή οχημάτων GPS


Παρουσιάζουμε: Η αξιόπιστη επιλογή σας για θεμελιώδη παρακολούθηση στόλου. Συνδεσιμότητα 4G για αποτελεσματική παρακολούθηση και απλοποιημένη διαχείριση.

Διερεύνηση  

Βασικός ιχνηλάτης οχημάτων GPS 4G


4G Εξ
οικονομήστε κόστος Αποκοπή
κινητήρα εξ αποστάσεως Συν
αγερμός υπερταχύτητας Συναγερμός γεωφρ
άκτη

Κλασικός ανιχνευτής GPS


Κλασικό Tracker με εξαιρετική απόδοση σε λογικό κόστος

Κλασικός ανιχνευτής GPS
Παρακολουθήστε οποτεδήποτε οπουδήποτε

Παρακολουθήστε οποτεδήποτε οπουδήποτε


Εντοπίστε τα οχήματά σας οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε

Ειδοποίηση γεωγραφικού φράχτη


Συναγερμός γεωφράκτη στην πλατφόρμα μόλις τα οχήματα φύγετε/εισέλθουν στην προκαθορισμένη περιοχή.

Ειδοποίηση γεωγραφικού φράχτη
Αποκοπή μηχανής εξ αποστάσεως

Αποκοπή μηχανής εξ αποστάσεως


Κόψτε τον κινητήρα εξ αποστάσεως όταν κλαπεί το όχημα

Παρακολούθηση χρόνου εργασίας με κινητήρα στην πλατφόρμα


Παρακολουθήστε το χρόνο εργασίας του κινητήρα αυτοκινήτου στην πλατφόρμα μας για να εξοικονομήσετε ενέργεια

Παρακολούθηση χρόνου εργασίας με κινητήρα στην πλατφόρμα
Εξοικονομήστε κόστος GPRS

Εξοικονομήστε κόστος GPRS


Δεν υπάρχει αναφορά δεδομένων σε στατική λειτουργία αυτοκινήτου για την αποθήκευση της κυκλοφορίας GPRS

Λίστα χαρακτηριστικών